Vy över Djurmoklack.

Visit Dalarna ensam i branschen om internationell certifiering

Visit Dalarna har lyckats nå silvernivå i en internationellt erkänd certifiering för kluster. Som enda organisation i Sverige i sin bransch att få certifieringen stärks därmed organisationens position som viktig klustermotor – och förebild – för utveckling av den regionala besöksnäringen.


Certifieringen ”Cluster Management Excellence Label SILVER” är instiftad av Europeiska kommissionen. De utvärderar och kvalificerar organisationer utifrån hur väl de fungerar som kluster och certifieringen finns på brons-, silver- och guldnivå. Visit Dalarna har nu tilldelats certifieringen på silvernivå. Inom den branschkod som inkluderar turism är det bara en till organisation i världen som innehar Silver Label och Visit Dalarna är just nu den enda i Sverige.

– Vi är förstås otroligt glada och stolta, det är ett viktigt kvitto på att vi jobbar på rätt sätt. Bedömningen är gjord på en mängd olika parametrar, alltifrån företagets samlade kompetens och våra processer till genomförda aktiviteter och resultat. Den tittar också på hur vi samverkar med företag och aktörer i vårt kluster, som alltså är hela Dalarnas besöksnäring. Framför allt har bedömarna uppmärksammat hur vi lyckats ställa om hela vår organisation, kompetensväxlat och nu har ett ännu tydligare fokus på besöksnäringsföretagen. För det är där vi ska vara, en motor i klustret och en möjliggörare för företagen, säger Lotta Magnusson, chef för strategisk utveckling på Visit Dalarna.

Marit Thunberg Werner är den klusterexpert som genomfört utvärderingen och certifieringen av Visit Dalarna.

Certifieringen handlar om att kontinuerligt lyckas med att utveckla ett ledarskap som ska bidra till att företag och andra aktörer i ett innovativt kluster blir framgångsrika och samtidigt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det krävs mycket av en klusterledning för att få silver eller guld, i Sverige är det endast 12 kluster som har silver och fyra som har guld. Internationellt finns det endast ett till kluster inom besöksnäringen som lyckats att få en silvercertifiering, inget kluster har guldcertifierats. Visit Dalarna har fått en övertygande silvercertifiering och många, både nationellt och internationellt, har positivt överraskats när de lärt känna Visit Dalarnas intressanta verksamhet, säger Marit Thunberg Werner.

I sin motivering lyfter ESCA bland annat hur ”den omställningsresa Visit Dalarna genomgår för att bli ett av de världsledande klustren inom attraktiv besöksnäring är intressant för andra besöksnäringssatsningar nationellt och internationellt, liksom för andra kluster i Sverige. För Visit Dalarna finns en stor potential för vidareutveckling av besöksnäringen såväl som för klusterorganisationen.”

– Det är en otroligt värdefull kvalitetsstämpel på att vi är en organisation som har kompetens och kunskap om hur man arbetar med att utveckla och stödja företag. Det kommer att gynna oss i vårt fortsatta arbete, eftersom just klusterarbetet är den modell vi använder när vi jobbar med destinationsutveckling. Nu råder det inga tvivel om att vi är en kompetent organisation att arbeta med när vi möter nya partners. Därmed kan vi ännu snabbare och mer effektivt sätta igång med det faktiska jobbet och vara den klustermotor vi vill och ska vara. Självklart kommer vi också ta sikte på nästa steg och även gå för guld-nivå, säger Lotta Magnusson.

Om ESCA

European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) är ett nätverk av klusterexperter som utvärderar och kvalificerar organisationer på brons-, silver- och guldnivå. De har fått mandat av European Cluster Excellence Initiative, initierat av EU kommissionen, att utföra bedömningsprocessen och att certifiera framgångsrika klusterorganisationer. Bedömningen görs bland annat på klusterorganisationens kompetens, förmåga och sätt att arbeta med företagen inom sin specifika bransch.

Läs mer: cluster-analysis.org.