Vi ska locka ännu fler till Dalarna. Målet är att besökare och intressenter år 2030 upplever Dalarna som Norra Europas ledande och mest attraktiva destination. Strategi 2030 är vår gemensamma strategi och handlingsplan för hur vi i Dalarnas besöksnäring ska ta oss dit. Den är framtagen av branschens företrädare, Dalarnas kommuner och organisationer tillsammans med hundratals representanter från besöksnäringen. 


Här ska vi vara 2030

Strategi 2030 är en plan för destinationsutveckling i samverkan. Den tillhör – och omfattar – alla aktörer som påverkar och påverkas av besöksnäringen i Dalarna. Besöksnäringsföretagen, kommunerna, regionala aktörer, utbildningsanordnare och många fler har en roll att spela för att ytterligare stärka Dalarnas attraktionskraft. Framförallt har vi alla mycket att vinna på att driva frågor tillsammans.

Ladda ner Strategi 2030

Ladda ner en kortare sammanfattning av Strategi 2030

Norra Europas ledande och mest attraktiva besöksdestination

Målbilden är att besökare och intressenter år 2030 upplever Dalarna som: Norra Europas ledande och mest attraktiva besöksdestination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt.

I den här målbilden finns fem viktiga nyckelbegrepp:

  • LEDANDE. Beskriver vilken position vi ska ha i besöksnäringen, hos våra intressenter och relativt våra konkurrenter nationellt och internationellt. Inom våra strategiska utvecklingsområden ska vi vara den ledande regionen i termer av arbetssätt och strategisk kompetens. Vi ska vara en förebild i branschen.
  • ATTRAKTIVA. Beskriver vår position på marknaden. Vi ska vara den mest attraktiva destinationen inom våra utvalda teman och produktområden för våra utpekade målgrupper, ”top of mind”.
  • VÄLKOMNANDE. Värdskapet och bemötandet som våra gäster får är en avgörande del av helhetsupplevelsen. Det ska vara lätt att vara gäst i Dalarna!
  • ÄKTA UPPLEVELSER. Upplevelser som upplevs som äkta, genuina och lokala är det som skapar minnen. Äkta behöver inte betyda historiska – även den moderna designen och Dalarnas musikscen är ”äkta” – det är Dalarna.
  • ÅRET RUNT. Att skapa reseanledningar året runt kommer att vara en viktig uppgift fram till 2030.
En tjej i folkdräkt som kollar på sin mobil.

Våra fokusområden

Hållbarhet, internationalisering och digitalisering. Det är de tre viktigaste utmaningarna som vi i Dalarna måste hantera för att vara konkurrenskraftiga. De här fokusområdena ska genomsyra allt vi gör, oavsett om vi arbetar med framtidens marknadskommunikation eller vår interna produktutveckling.

Hållbarhet

Dalarna ska vara en hållbar destination ur alla dimensioner – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. För besöksnäringen är det en överlevnadsfråga. Ur marknadsperspektivet är det en nödvändighet – regioner, destinationer och företag som inte upplevs som ansvarstagande i ett hållbarhetsperspektiv väljs bort av konsumenterna. För vår egen skull handlar det om vår upplevelseproduktion inte tär på de resurser vi har i termer av miljö och kulturhistoria, att de är långsiktigt lönsamma och att besöksnäringen bidrar till en hållbar samhällsutveckling i hela Dalarna. 

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med hållbarhet gentemot kommuner och företag

Här kan du läsa mer om vårt eget hållbarhetsarbete

Internationalisering

Tillväxten i den svenska besöksnäringen har varit stark de senaste 10 åren, men den har nästen helt och hållet byggt på utländska gäster. Prognoserna pekar på att detta förhållande inte kommer att ändras. Ska vi öka vår omsättning och göra fler och bättre affärer måste vi attrahera internationella gäster. Internationaliseringen kommer att ställa krav på hela kedjan i Dalarnas besöksnäring, från kunskap och kompetens till produktutveckling och internationell marknadsföring. En produkt som är gångbar internationellt är det också nationellt – även svenska gästerna krav och förväntningar ökar.  

Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig som företagare att nå ut på en internationell marknad

Digitalisering

Den digitala revolutionen har bara börjat. Våra gästers liv, konsumtion och informationssökande flyttar ut i det digitala landskapet. Utmaningen de kommande åren kommer att vara att följa med dem dit, och finnas i alla de kanaler och forum där våra potentiella gäster uppehåller sig. Det övergripande fokusområdet digitalisering innebär att skapa nya affärsmodeller, kommunicerar och säljer upplevelser i Dalarna samt hur vi använder ny teknik för att förstärka och fördjupa våra upplevelser och erbjudanden före, under och efter ett besök i Dalarna.

Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig som företagare på din digitaliseringsresa