Tillsammans gör vi fler och mer hållbara affärer. Utifrån hur din verksamhet ser ut idag, dina behov och ambitioner kan du få tillgång till en mängd kompetenser, insikter, kunskap och verktyg – våra egna eller i samverkan med andra aktörer. Du behöver bidra med din tid och vilja till utveckling.


Visit Dalarna erbjuder dig stöd inom flera områden som på olika sätt kan göra dig redo för att ta nästa steg. Just stegen är också grunden i vårt erbjudande, där vi hela tiden ser en rörelse framåt: från grund­läggande förut­sätt­ningar för en hållbar verk­samhet – såsom onlinebokning och närvaro i digitala kanaler – till utveckling av attraktiva produkter och erbjudanden, vidare till möjligheten att nå ut på en inter­nationell marknad.

Som partner till Visit Dalarna erbjuds du en mängd möjligheter och förmåner. Du får tillgång till en affärsutvecklare med ansvar för dig som kund. Beroende på var du står i ditt företagande idag och hur du vill utveckla det erbjuds du relevanta insatser.

Tillväxttrappan

Steg 1 - För dig som är intresserad av att utveckla ditt företag både digitalt och hållbart. Du vill utöka din synlighet i fler kanaler, bli bokningsbar online, attrahera fler gäster och skapa hållbara affärer. Du vill även ha tillgång till någon att diskutera med om hur just du kan göra bättre affärer.

 • Synlighet på visitdalarna.se med info på egen produktsida.
 • Synlighet i appen Visit Dalarna Travel Guide.
 • Fri tillgång till Visit Dalarnas bildbank för partners.
 • Nulägesanalys hållbarhet och digitalisering.
 • Använda Visit Dalarnas partnerlogotyp i egen marknadsföring.
 • Digitala bokningssystem till partnerpris.
 • Möjlighet att annonsera i magasinet Dalarna och Dalarna Just Nu.

Steg 2 - För dig som vill utveckla ditt företag för att närma dig den internationella marknaden och lära dig mer om hur du bäst gör internationella affärer. Du arbetar hållbart och vill utveckla din kommunikation, ditt värdskap och dina produkter för att attrahera den internationella gästen.

 • Affärsrådgivning inom målgrupper, produktutveckling och prissättning.
 • Affärsrådgivning inom exportmognad.
 • Affärsrådgivning inom digitalt värdskap.
 • Fri tillgång till kunskapsseminarier om digitalisering och hållbarhet.
 • Möjlighet till utökad funktionalitet i appen Visit Dalarna Travel Guide.
 • Tillgång till statistik, analyser & trendrapporter.
 • Möjlighet att köpa medverkan i nationellt program om reseanledningar.
 • Möjlighet att köpa hållbarhetsanalys enligt GSTCs metodik till partnerpris samt innovationsprocess för digital utveckling samt insatser kring appar och spelifiering.

Steg 3 - För dig som är redo att ta emot den internationella gästen och ska bestämma dig för en specifik internationell målgrupp. Du har förberett din verksamhet, arbetar hållbart och digitalt och är nu redo att satsa både tid och resurser för att nå den specifika gästen.

 • Matchmaking med researrangörer.
 • Målgruppsbeskrivningar för Dalarnas prioriterade marknader.
 • Fördjupade kunskapsseminarier – internationella marknader, exportmognad, travel trade.
 • Fördjupade kunskapsseminarier – digitalisering och spelifiering.
 • Möjlighet att ta emot internationella visningsresor för researrangörer, journalister och influencers.
 • Möjlighet att delta i kunskapsresor mot kostnad.
 • Möjlighet att köpa medverkan i internationellt program för reseanledningar.

Var står du idag?

Gör en självskattning av hur hållbar, digital och exportmogen din verksamhet är. I appen Way2Go kan du svara på frågor kopplat till dessa områden som synliggör vad som är viktigt, vad du gör bra redan idag och vad du kan arbeta vidare med för att nå en långsiktigt hållbar utveckling för ditt företag.

Ladda ner appen till din smartphone genom att scanna QR-koden eller klicka på länken.

Mer information om Way2Go hittar du här