Dalarna är Sveriges fjärde största besöksregion sett till kommersiella gästnätter. Här finns över 800 företag med koppling till besöksnäringen, som är en av regionens allra viktigaste basnäringar.


Det är i besöksnäringsföretagen som tillväxt och sysselsättning skapas. Drivkraft och entreprenörskap i små och stora företag är två av de viktigaste faktorerna som har tagit Dalarna till den starka position vi har idag. Såväl svenska som internationella gäster väljer att åka till Dalarna och vi är den fjärde största besöksregionen i landet. Här kan du ta del av statistik för Dalarnas besöksnäring:

Ta mig till Besöksnäringen i siffror

Här finns många drivna företagare och entreprenörer, starka krafter som brinner och jobbar för att erbjuda det bästa av Dalarna. Om det så är i ett café, under en guidad visning eller i en hotellreception handlar det om att förstärka intrycket av Dalarna. Göra intryck och lämna avtryck, skapa minnen som består och som gör att besökare vill återkomma igen och igen.  

Statistik över besöksnäringen i Dalarna.

Diagram som visar fördelning av svenska och utländska gästnätter

Våra besökare

Dalarna är ett starkt besöksmål året runt, även om tydliga toppar är under sommar och vinter. Majoriteten av våra svenska besökare kommer, förutom ifrån hemmamarknaden Dalarna, framför allt från Mälardalsregionen samt Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Vi har också en stor tillströmning av internationella besökare, där vi framför allt jobbar mot ett antal prioriterade marknader: Norge, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien.

En poi med en dalahäst i.

Norra Europas ledande och mest attraktiva destination 

Målet är tydligt och år 2030 ska vi vara där. Då upplever besökare och intressenter Dalarna som Norra Europas ledande och mest attraktiva destination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt.

Vår ”Strategi 2030” är framtagen av branschens företrädare, Dalarnas kommuner och organisationer tillsammans med hundratals representanter från besöksnäringen.

Läs mer om besöksnäringens och Visit Dalarnas strategiska arbete