Dalarnas besöksnäring har en stark position och regionen är idag den största besöksdestinationen i Sverige utanför de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Här kan du ta del av Dalarnas besöksnäring i siffror där vi presenterar statistik både för Dalarna och Sverige. Vi visar bland annat aktuella siffror som finns tillgängliga, utveckling över tid och hur Dalarna ligger till jämfört med övriga regioner i Sverige, både nationellt och internationellt, på de marknader som vi prioriterar.

Önskar du mer information eller hjälp med mer specifik eller fördjupad statistik, kontakta Lotta Magnusson, chef för strategisk utveckling.

Mejla Lotta Magnusson


Illustration av människor.

Dalarna i Sverige

Här får du en översiktlig bild över svenska och utländska gäster i Dalarna jämfört med övriga Sverige. Exempelvis varifrån de kommer, vad de spenderar sina pengar på, var de bor och hur länge de stannar.

Läs mer om Dalarna i Sverige

Sverige

Här visar vi bland annat hur svenska gästnätter fördelas över året, olika boendeformer och i jämförelse med andra regioner.

Läs mer om Sverige

Prioriterade utlandsmarknader

Dalarnas prioriterade utlandsmarknader är Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland. Här finns också statistik för Belgien, Schweiz, Österrike och Storbritannien. Olika säsonger prioriteras på respektive marknad, vilket framgår under respektive land.

Läs mer om prioriterade utlandsmarknader

Förädlingsvärde

Här kommer inom kort information och statistik för det förädlingsvärde som besöksnäringen står för. Exempelvis information för olika delar av branschen och sysselsättning.


Fakta om underlaget

  • Siffror i graferna baseras på SCBs officiella inkvarteringsstatistik.
  • Den totala turismomsättningen fördelat på bransch som innefattar både kommersiella och icke-kommersiellt boende kommer från Resurs. 
  • Säsongsindelning i SCB-statistiken är: Vinter: december–april. Vår: maj. Sommar: juni-augusti. Höst: september–november. 
  • Kommersiella gästnätter avser boende på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping, stugor och lägenheter (SoL).

Källor: Siffrorna är hämtade från SCB (Statistiska Centralbyrån) samt TEM/Resurs och Bisnode. Viss data är bearbetad för Visit Dalarnas räkning.

Få stöd och rådgivning

Som partner till Visit Dalarna kan du boka rådgivning med våra affärsutvecklare. Tillsammans tar vi fram en plan utifrån dina behov och ambitioner där Visit Dalarna eller våra samarbetspartners kan ge dig stöd inom de områden som du vill prioritera. Du får tillgång till kunskap om branschen, trender och efterfrågan samt konkreta verktyg, kunskapsseminarier, utbildning och inspiration som kan vara till hjälp under din utvecklingsresa.

Jag vill boka ett möte med en affärsutvecklare

Jag vill bli partner