Visit Dalarna arbetar för att stärka varumärket Dalarna som besöksmål genom att inspirera och locka besökare hit samt öka kännedomen om regionen och allt som finns att göra och uppleva här.


De flesta av besökarna som väljer Dalarna är nyfikna, digitalt mogna och medvetna om hållbarhetsfrågor. Det är viktigt att komma ihåg att en del av besökarna som hittar till Dalarna idag inte har någon tidigare relation till landskapet, vilket ställer stora krav på kommunikationen men ger också en möjlighet att påverka vilken bild av Dalarna som ska förmedlas.

Tjej med folkdräkt håller i en mobil.
Lugn och ro i hammock.
Kille i sittlift kollar sin mobil.

Always on

Grunden i vår kommunikation och en viktig del av vårt uppdrag är att kommunicera och marknadsföra Dalarna under hela året. Genom att vara "always on", som en ständigt brinnande lägereld, skapar vi möjligheter till säsongsförlängning och att locka besökare under samtliga årstider. Vi inspirerar för att skapa lust att resa till Dalarna, väcker intresse för och nyfikenhet om Dalarna som destination, bygger image och kännedom om platsen och platsvarumärket. Dalarna ska alltid hållas "top of mind" och vara ett aktuellt alternativ för besökaren.​

Kundresan

Syftet med kommunikationen är att följa med kunden under hela processen; från att lusten till att resa väcks, till beslut om att resa, välja resmål, boka och väl på plats sprida sin upplevelse till andra. Genom en bred marknadsföringsmix och medvetet agerande vid rätt tidpunkt och med relevanta budskap genomförs målmedvetna kommunikationsinsatser.

Med reseanledningar i fokus

Utifrån intressen, drivkrafter och efterfrågan hos potentiella besökare möter vi upp med utveckling och kvalitetssäkring av reseanledningar som syftar till att skapa tydliga erbjudanden. Här kan vi arbeta med en tydligare och mer målinriktad marknadsföring utifrån målgrupp och val av kanaler. Det ska vara lätt för besökare att hitta, köpa och konsumera sin upplevelse i Dalarna.

Digital kommunikation

Besökarnas beteenden är digitala. Alltifrån att söka inspiration i sociala medier och information om boende och aktiviteter på webb till att planera och boka sin resa, hitta den bästa restaurangen och guldkorn på plats. Det innebär att majoriteten av de kommunikationsaktiviteter vi gör är just digitala – alltifrån artiklar och nyhetsbrev till sociala medier och annonsering. Att styra besökarna till vårt skyltfönster visitdalarna.se gör att de alltid har tillgång till de senaste nyheterna, aktuella erbjudanden och uppdaterad information.

  • Synlighet på visitdalarna.se med egen produktsida. 
  • Synlighet i evenemangskalendern på visitdalarna.se. 
  • Möjlighet till utökad funktionalitet i Visit Dalarna Travel Guide 
  • Möjlighet att köpa synlighet i nyhetsbrev för evenemang. 
  • Möjlighet till bokningsbarhet på visitdalarna.se genom att koppla till online-bokningssystem.

Magasinet Dalarna

Magasinet Dalarna ges ut i två versioner per år – sommar och vinter. Magasinet syftar till att inspirera och skapa lust och längtan att resa till Dalarna. I magasinet fokuserar vi därför på att lyfta Dalarnas starka reseanledningar och profilbärare.

Möjlighet att annonsera i formaten 1/8, 1/4, 1/2 och 1/1 sida.

Dalarna Just Nu

Här når vi besökarna på plats där de får tillgång till hela Dalarnas utbud i en och samma tidning. I tidningen vill vi inspirera till att uppleva mer, stanna längre och komma tillbaka fler gånger genom att lyfta hela Dalarna. Här har du som företagare möjlighet att annonsera och locka fler till just din verksamhet.

Möjlighet att annonsera i formaten 1/8, 1/4, 1/2 och 1/1 sida.

SoMe kampanjer på mobiler.
Två personer i snön en kväll.
Trycksaker.

Jag är intresserad av marknadskommunikation!

Fyll i och skicka in formuläret så ser vi till att rätt person kontaktar dig.

Jag önskar