Visit Dalarna är Dalarnas gemensamma bolag för destinationsutveckling och ägs av Dalarnas 15 kommuner genom Utveckling i Dalarna Holding AB. Vi har en nära koppling till besöksnäringen genom de närmare 700 företag inom besöksnäringen som har valt att vara partners till oss.


Med engagemang och samverkan på lokal, regional, nationell och internationell nivå driver Visit Dalarna frågor och utveckling för destinationen och besöksnäringen i Dalarna. I huvudsak handlar det om tre områden:

Animering

Destinationen

Dalarna ska vara en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig plats att leva, verka och bo på samt att besöka. Besöksnäringen bidrar till platsutveckling och genom att samarbeta med olika intressenter skapar vi ett hållbart Dalarna som tar hänsyn till turismens behov samt bevarande av natur, kulturarv och samhälle. De lokala handlingsplaner som tas fram tillsammans med varje kommun ger oss en tydlig riktning för vilka prioriteringar som ska göras och hur vi bäst kan bidra till utveckling för destinationen och lokala aktörer.

Företagen

Det är i besöksnäringsföretagen som tillväxt och sysselsättning skapas, genom den drivkraft och det entreprenörskap som har tagit oss till den starka position vi har idag. Aktörerna i besöksnäringen – offentliga, privata och ideella – är de som tillsammans skapar reseanledningar och förutsättningar för Dalarnas attraktions- och konkurrenskraft. Utifrån våra fokusområden digitalisering, hållbarhet och internationalisering arbetar vi för att ge aktörerna i besöksnäringen de bästa förutsättningarna för att växa och utvecklas i Dalarna, skapa fler produkter till dalahyllan och inte minst – göra fler hållbara affärer.

Besökaren

Vi strävar efter att inspirera, marknadsföra och förmedla bilden av Dalarna som en spännande destination med attraktiva produkter. Vi lyfter upplevelser och aktiviteter som ger besökaren möjlighet att utforska vår natur, rika kultur, mat och traditioner, vilket ger en unik inblick i Dalarnas själ och karaktär. Genom att erbjuda enkel bokning, attraktiva och trygga upplevelser lockar vi fler medvetna gäster, både nationella och internationella, som väljer att besöka oss, stanna lite längre och bidra till lokalsamhället.

 

Vill du veta mer?

Klicka på bilden och se filmen om hur vi tillsammans med besöksnäringen i Dalarna bidrar till en attraktiv plats för både besökare och lokalbefolkning.

Mer information om hur vi arbetar med utveckling för destinationen och med företagen samt marknadsföring till besökare finns här på webbplatsen. Hittar du inte det du söker, ta gärna kontakt med någon av oss som arbetar här. 

Ta mig till kontaktuppgifter!

Hej företagare!

Det är för dig vi utvecklar våra erbjudanden inom affärsutveckling, försäljning, marknadsföring, trender och statistik.

Här kan du läsa mer om vad vi kan göra för dig!