Dalarna är ett populärt resmål för många internationella resenärer som vill uppleva det som Dalarna har att erbjuda. Vill du som företag också ta emot fler internationella resenärer och göra fler internationella affärer, behöver du arbeta med att öka din exportmognad. Exportmognad handlar om att anpassa din verksamhet och dina produkter till de internationella marknader och målgrupper du vill attrahera och aktivt arbeta för att synas globalt.


För att nå ut med ditt erbjudande är det viktigt att känna till hur den specifika marknaden fungerar och målgruppens behov, drivkrafter och efterfrågan. Som partner till Visit Dalarna får du tillgång till kunskap, verktyg och kontaktytor för att underlätta ditt arbete.

De internationella marknader som vi aktivt arbetar mot och kan hjälpa dig att nå är Danmark, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Tyskland.

Animering av folk med internationella flaggor.

Matcha efterfrågan

För att kunna matcha de produkter som du erbjuder till den efterfrågan som finns på olika internationella marknader samarbetar vi med bland andra Visit Sweden och internationella researrangörer. Genom dem kan du ta del av vilka trender som råder och annat som kan vara värdefullt för att du ska kunna prioritera vilka insatser som gör mest nytta. Genom matchmaking tas rätt produkter fram för att möta internationella researrangörers efterfrågan och inkluderas i deras utbud. Det kan bidra till utveckling av nya produkter och ökad försäljning för dig som aktör.

Samarbeten underlättar

Att samarbeta med researrangörer, agenter och andra som hjälper dig att sälja din produkt i utlandet kallas för ”travel trade”. Om du har en verksamhet eller produkt som är exportmogen kan vi hjälpa dig att hitta den bästa researrangören för just ditt erbjudande. De   kan även ge dig ökad kunskap om sin målgrupp så att du kan anpassa ditt erbjudande och få möjlighet till en jämnare beläggning. För att öka antalet internationella affärssamarbeten kan vi erbjuda dig, utifrån researrangörens intresse och efterfrågan, att ta emot researrangörer på visningsresor i Dalarna, så kallade FAM-trips. Här får du möjligheten att träffa researrangörer och visa upp din verksamhet eller dina upplevelser och börja bygga långsiktiga affärssamarbeten.

Vi arbetar även med PR som är ett viktigt verktyg för att bygga kunskap och öka kännedomen om Dalarna och Dalarnas erbjudanden året runt. Utifrån journalister och influencers intresse och efterfrågan ger vi dig möjlighet att ingå i pressresor för inbjudna journalister och influencers från de prioriterade marknader för att synas i t ex artiklar i utländska media och inlägg i sociala medier.

Mässor och workshops

På utländska mässor och workshops möter vi branschen, knyter kontakter och skapar affärsrelationer  som gynnar dig som partner. Vi matchar dig och ditt erbjudande med researrangörernas efterfrågan och säljer in Dalarna som resmål. Det är dessutom ett utmärkt tillfälle att få en överblick över konkurrensen, lära sig om de senaste trenderna och förstå dessa marknader och vad som attraherar besökarna.

Påbörja arbetet redan nu

Du kan redan nu testa hur exportmogen din verksamhet är. Med hjälp av appen Way2Go kan du genom självskattning göra en nulägesanalys som kan hjälpa dig att se vad du gör bra redan idag och vad du kan arbeta vidare med.

Ladda ned appen till din smartphone genom att scanna QR-koden eller klicka på länken.

Mer information om Way2Go hittar du här

Ladda ned appen till din smartphone!

Skanna QR-koden med din mobilkamera eller klicka på länken.

Värdefulla länkar

Här har vi samlat några länkar som kan vara värdefulla för din utveckling mot en internationell marknad.

Våra prioriterade marknader och målgrupper (Visit Sweden)

Värdet av att samarbeta med internationella researrangörer (Visit Sweden)

Bli partner och en del av det internationella arbetet

Som partner till Visit Dalarna kan du få mer stöd i ditt arbete på internationella marknader. Dels genom insikter och kunskap om internationella trender, marknader och målgrupper, dels genom rådgivning kring exportmognad och travel trade. Du får också matchmaking med internationella researrangörer och möjlighet att delta i kunskapsseminarier, kunskapsresor och internationella nätverk och insatser som genomförs på de prioriterade marknader.

Jag vill boka ett möte med en affärsutvecklare!

Jag vill bli partner!