Visit Dalarna samarbetar regionalt, nationellt och internationellt med många olika organisationer där vi bevakar och driver frågor för besöksnäringen i Dalarna. Det kan handla om exempelvis utveckling, omvärldsbevakning, forskning, kompetensförsörjning, hållbarhet och marknadsföring.


Våra samarbetspartners

Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi ägs av staten och dess verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.

ATTA – Adventure Travel Trade Association

Det största globala nätverket av ledare för äventyrsresor med cirka 30 000 medlemmar som har ett engagemang för hållbar turism. Syftet är att nätverka, utbilda, professionalisera och främja äventyrsresebranschen genom att ansvarsfulla, hållbara metoder för natur- och kulturresor.

BNC – Besöksnäringscollege Dalarna

Skapar samverkan mellan olika utbildningssamordnare och utifrån besöksnäringens behov matcha och kvalitetssäkra branschanpassade utbildningar.

Clusters of Sweden

En samverkansplattform för klusterorganisationer i Sverige som består av kluster från olika branscher och geografiska platser i hela landet. Verkar för att stötta klusterutveckling, samarbete, policy och internationalisering.

CeTler Högskolan Dalarna

CeTLeR arbetar med att utveckla och förmedla kunskap om besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt. 

Coompanion

Främjar kooperativt företagande – entreprenörskap som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas.

Dalarna Science Park

En samarbetsarena för företagsutveckling, utvecklingsprojekt och innovationskraft. Tillsammans med näringsliv, akademi och samhälle skapas förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och internationell framgång.

GSTC – Global Sustainable Tourism Council

En global organisation som verkar för en hållbar besöksnäring. Utifrån Agenda 2030 har GSTC skapat ett antal kriterier med global standard för hållbart resande och turism. Som företag och destination kan man via GSTC delta i aktuella diskussionsämnen, ta del av utbildningsmaterial och få omvärldsbevakning.

Länsstyrelsen Dalarna

Ansvarar bland annat för att sköta skyddad natur och statens mark i Dalarnas fjällområden. Länsstyrelsen är även delaktig i landsbygdens utveckling samt livsmedelsfrågor. 

Naturturismföretagen

Naturturismföretagen är en branschorganisation och den gemensamma rösten för företag inom naturturism och ekoturism i Sverige. Föreningen verkar för att driva naturbaserad turism och en hållbar utveckling av näringen.

Region Dalarna

Arbetar för utvecklingskraft i hela Dalarna och med utvecklingsfrågor inom näringsliv, arbetsmarknad, infrastruktur och miljö. 

RNBT – Regionala nätverket för besöksnäring och turism

En ekonomisk förening med medlemmar som bedriver utveckling inom besöksnäringen på regional nivå i Sverige. Syftet är att driva gemensamma frågor som rör regional och nationell utveckling.

SLAO – Svenska skidanläggningars organisation

En förening som arbetar för utveckling av utförsåkningsanläggningar, bland annat säkerhetsfrågor kring liftar och nedfarter, samordning av föreskrifter och normer samt utbildningsfrågor.

SNED – Swedish Network of Event Destinations

Ett nätverk för evenemangsstäder och destinationer med cirka 80 medlemmar. Nätverkets syfte är att lyfta evenemangsfrågor som är kopplade till destinationer.

Svensk Handel

Bransch- och arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en nationell statlig myndighet för att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet, samt genomför delar av den europeiska sammanhållningspolitiken.

Visit Sweden

Visit Sweden är svenska statens nationella marknadsföringsbolag med officiellt samhällsuppdrag att marknadsföra turistlandet Sverige.

Visita

Bransch- och arbetsgivarorganisation för svensk besöksnäring. Är besöksnäringens företrädare i politiska frågor och hjälper företagen att växa och utvecklas samt ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och förhandlingar.

Yrkesakademin

Sveriges största leverantör av uppdrags- och arbetsmarknadsutbildningar inom bland annat service och turism.

Verksamt.se

Webbplats från svenska myndigheter med information och tjänster för att starta och driva företag inom bland annat besöksnäringen samt kulturella och kreativa branscher.