Här finns mycket användbart för dig som vill djupdyka i fakta och statistik som rör besöksnäringen. Rapporten "Besöksnäringen i siffror" och årlig inkvarteringsstatistik är bara några viktiga källor till kunskap och insikter. Ta del av materialet och låt dem ligga till grund för såväl aha-upplevelser som bättre underbyggda företagsbeslut. 


En viktig del av vårt uppdrag är att tillhandahålla av tjänster och verktyg inom just analys, statistik, trender och omvärldsbevakning. Dels som beslutsunderlag för företag och kommuner, dels som en del i kompetensutvecklingen för dig som företagare.

Till exempel kan du ta del av:

  • Besöksnäringsstatistik. En årlig rapport innehållande statistik om besöksnäringens utveckling i respektive kommun.
  • Dalarnas utveckling. Årlig rapport om besöksnäringens utveckling för hela Dalarna ”Besöksnäringen i siffror”.
  • Trendrapporter. Målgruppsanalyser och trendrapporter från olika källor, som vi löpande presenterar både här på webben och digitalt i andra kanaler. 

 

Önskar du hjälp med specifik eller fördjupad statistik eller få mer information om trendrapporter och framtiden inom besöksnäringen, kontakta Lotta Magnusson, chef för strategisk utveckling.

Mejla Lotta Magnusson

Besöksnäringen i siffror

Rapporten "Besöksnäringen i siffror" visar på ett överskådligt sätt statistik både för Dalarna och Sverige. Bland annat kan du se utveckling över tid samt hur Dalarna ligger till jämfört med övriga regioner i Sverige, både nationellt och internationellt på våra prioriterade utländska marknader.

Ta mig till rapporten!

Dalarna i Sverige neg

Ännu mer fakta och statistik: Från Dalarna ut i världen

Ju mer vi vet, desto mer välgrundade beslut kan vi ta. Här har vi samlat en mängd länkar och resurser där du kan hitta användbar och uppdaterad information som rör besöksnäringen, på olika nivåer. Alltifrån turismstatistik i just din kommun, till Världsturismorganisationens globala siffror.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för att sammanställa inkvarteringsstatistik för Sverige, som också redovisas till EU.

Via deras Turismstatistikportal går att söka på enskilda kommuner (gratis):
Till Turismstatistikportalen med inkvarteringsstatistik för kommuner

På den övergripande sidan för turismstatistik kan du hitta årsbokslut, undersökningar och annan spännande fakta.
Till Tillväxtverkets turismstatistik

Här kan du läsa mer om själva statistiken

Eurostat Tourism statistics 

Eurostat har till uppgift att sammanställa och redovisa officiell statistik för EU och dess medlemsstater. Här finns även statistik som specifik gäller turism och besöksnäring.

Till Eurostats webbplats

World Tourism Organisation

FN:s Världsturismorganisation (UNWTO) samlar, analyserar och publicerar statistik för hela världen.

Till UNTWO:s webbplats med statistik