Att vi minskar påverkan på miljön, tar socialt ansvar och arbetar för en en långsiktigt god ekonomi blir allt viktigare och är en självklarhet ur flera aspekter – både för dig som företagare och för destinationen Dalarna som helhet.


Dagens resenärer har redan nu en förväntan på och kommer att söka sig till de destinationer och företag som arbetar aktivt med hållbarhet. Det är med andra ord en viktig konkurrensfördel och en förutsättning för att destinationen Dalarna och ditt företag överhuvudtaget ska vara valbara ur ett besökarperspektiv. Vi behöver minska påverkan på våra resurser i form av natur och kulturhistoria, vara långsiktigt lönsamma och tillsammans med andra aktörer bidra till en hållbar samhällsutveckling och en bättre plats att leva, verka och bo på.

Färdplan för Dalarna som en hållbar destination

Visit Dalarna har tagit fram en plan med de prioriterade områden som vi just nu ser är viktiga att arbeta med. Men för att lyckas behöver många hjälpas åt på denna resa och i planen beskriver vad vi behöver fokusera på och vilka aktörer som på olika sätt bidrar och skapar förutsättningar för att ta arbetet framåt.

Din insats som företagare är viktig

Ingen kan ensam göra allt men med gemensamma krafter och rätt förutsättningar kan besöksnäringen bidra till en mer hållbar destination. Eftersom hållbarhet är ett omfattande begrepp har vi samlat inspiration och handfasta tips om hur du som företagare kan bidra till ett mer hållbart Dalarna.

Klicka på bilden nedan så tar vi dig vidare och berättar om hur du kan bidra! (upplevs bäst på dator)

Startbild på hållbarhetsplan.

Påbörja arbetet redan nu

För att få insikter om vad du gör bra redan idag och få tips om vad du kan arbeta vidare med kan du göra en nulägesanalys av ditt hållbarhetsarbete. Appen Way2Go är ett verktyg för att göra en självskattning och få insikt om vad som är viktigt att fokusera på. I appen får du även enkla och handfasta tips på saker du kan göra direkt.

Ladda ned appen till din smartphone genom att scanna QR-koden eller klicka på länken.

Mer information om Way2Go hittar du här

Ladda ned appen till din smartphone!

Skanna QR-koden med din mobilkamera eller klicka på länken.

Värdefulla länkar

Här har vi samlat några länkar som kan vara värdefulla för en hållbar utveckling av din verksamhet.

En hållbar besöksnäring (Visit Sweden)
Kommunicera hållbarhet (Visit Sweden)
Hållbarhetscertifieringar (Tillväxtverket)
Startkit för arbetsmiljöarbete (Prevent)
Tillgänglighet för funktionshindrade (Funktionsrätt Dalarna) 
Allemansrätten (Naturvårdsverket)

Hållbarhetsanalys av ditt företag

Efter att ha gjort en nulägesanalys i Way2Go kan du som partner till Visit Dalarna få möjlighet att göra en analys av företagets hållbarhetsarbete. Vi arbetar med en internationellt vedertagen metod för besöksnäringen, framtagen av GSTC - Global Sustainibility Tourism Council. Efter analysen får du en rapport med handfasta råd och underlag för att bland annat kunna prioritera och skapa en handlingsplan. Kontakta din affärsutvecklare för mer information.

Jag vill boka ett möte med en affärsutvecklare!

Jag vill bli partner!