Kvinna i folkdräkt håller i mobiltelefon.

Nya projekt för ökad digital kompetens

Inom ramen för två nya projekt ska Visit Dalarna utveckla och stärka länets besöksnäring ytterligare. Dels handlar det om att öka företagens digitala kompetens, dels om att stötta dem i att utveckla hållbara och lönsamma upplevelser i internationellt uppmärksammade besöksområden.


Båda projekten riktar sig mot företag inom Dalarnas besöksnäring som vill utveckla sina verksamheter för att öka affärsnytta och lönsamhet. Det kan till exempel handla om att utveckla sin kunskap i att använda digitala lösningar för kommunikation, marknadsföring och försäljning till besökare, vilket är fokus för projektet som syftar till att utveckla besöksnäringens digitala kompetens.

Dagens snabba digitala utveckling skapar nya behov och vanor hos resenärer som idag främst söker information i digitala kanaler, både innan och under sitt besök. För att möta upp dessa behov behöver besöksnäringens aktörer ständigt arbeta med sin digitala närvaro samt hitta nya sätt att ligga i framkant i den digitala världen.

– Det handlar om att stötta företagen i sin utveckling inom digital kommunikation, visa vilka positiva effekter digitala lösningar kan ge och hur de kan öka affärsnyttan. Projektet kommer att ge vägledning till företag i att hitta ”rätt” lösning på sina digitala utmaningar. Målet är att, framför allt via utbildningsinsatser, vägleda företagen till mer effektiv kommunikation och i förlängningen till mer försäljning av upplevelser i Dalarna, säger Lotta Magnusson, chef för strategisk utveckling på Visit Dalarna.

Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Hållbara upplevelser och transformativa produkter

Det andra nya projektet syftar till att skapa ökad samverkan mellan Siljan Geopark, Världsarvet Falun och entreprenörer relaterade till besöksmålen. Med Världsarvet Faluns världsarvsstatus och Siljan Geoparks status som nationell geopark finns stor potential att locka såväl nationella som internationella besökare.

– Både Siljan Geopark och Världsarvet Falun täcker var för sig stora geografiska områden. Det gör det svårt för besökare att få översikt över de platser som kan vara intressanta inför ett besök. Genom att skapa digitala besökscentrum, som samlar informationen om utvalda sevärdheter att besöka i respektive område, kan gästen ges ökad kunskap om helheten samt vad som kan upplevas, var och hur, säger Lotta Magnusson.

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Falu Kommun och Länsstyrelsen Dalarnas län.

---

Mer information om båda projekten kommer i höst.

Logotyper för Tillväxtverket, Falu kommun och Länsstyrelsen Dalarna.