Har du en idé till en ny produkt eller vill du utveckla en befintlig? Har du koll på din målgrupp och vad de efterfrågar? Hur ser konkurrensen ut? Vad är produktens värde och vad ska den kosta?


Som företagare har man ofta många arbetsuppgifter. För att kunna fokusera på kärnverksamheten och utveckla företaget kan man behöva stöd. Det kan handla om omvärldsbevakning, insikter om vad målgruppen efterfrågar och möjlighet till samverkan istället för konkurrens. Vi hjälper dig att identifiera kunder, paketera och forma nya erbjudanden. Vi kan även coacha dig i olika prissättningsmodeller och hur du kan skapa merförsäljning.

Var står du idag?

För att veta vad som efterfrågas och utifrån det kunna utveckla nya eller befintliga produkter och nå ut med dem till olika målgrupper och marknader behövs insikter. Med hjälp av appen Way2Go kan du på egen hand göra en nulägesanalys inom områdena hållbarhet, digitalisering och internationalisering för att synliggöra vad som är värdefullt i arbetet med produktutveckling.

Ladda ner appen till din smartphone genom att scanna QR-koden eller klicka på länken.

Mer information om Way2Go hittar du här

Animation av hållbarhet.

Bidra till en hållbar destination

När du utvecklar nya erbjudanden, eller uppdaterar befintliga, behöver du också ha fokus på hur de kan bidra till en hållbar utveckling. Det kan till exempel handla om att hushålla med resurser, värna natur och kulturarv eller hjälpa dina besökare att agera på ett hållbart sätt.  Många resenärer väljer numer att boka hos de aktörer som kan erbjuda hållbara alternativ.

Jag vill veta mer om hållbar produktutveckling!

En animation.

Digitala möjligheter

En upplevelse behöver inte alltid vara fysisk. Kanske kan du attrahera din målgrupp med en digital upplevelse för att locka till eller skapa mervärde i ett fysiskt besök. Att använda exempelvis TripAdvisor, där kunder kan recensera sina upplevelser, kan ge dig värdefulla insikter för att anpassa dina produkter.

Jag vill arbeta mer digitalt!

Animation av internationalisering.

Utveckla exportmogna produkter

Internationella gäster har ofta andra behov än de svenska. För att nå ut med ditt erbjudande på en internationell marknad är det viktigt att känna till den internationella målgruppens behov och drivkrafter, så att ditt erbjudande matchar deras efterfrågan. Här kan vi hjälpa dig med både insikter, utveckling av produkter och prissättning.

Jag vill nå ut i världen!

Få stöd och rådgivning

Som partner till Visit Dalarna kan du boka rådgivning med våra affärsutvecklare. Tillsammans tar vi fram en plan utifrån dina behov och ambitioner där Visit Dalarna eller våra samarbetspartners kan ge dig stöd inom de områden som du vill prioritera. Du får tillgång till kunskap om branschen, trender och efterfrågan samt konkreta verktyg, kunskapsseminarier, utbildning och inspiration som kan vara till hjälp under din utvecklingsresa.

Jag vill boka ett möte med en affärsutvecklare

Jag vill bli partner