Hur kan ditt företag sälja mer och få bättre lönsamhet samtidigt som det skapar värde för besökaren? Behöver du hitta lösningar för att bättre kunna fokusera på kärnverksamheten? Hur kan du stärka ditt företag för ökad flexibilitet och anpassning till förändringar?


Ibland behöver man som företagare hjälp att titta på verksamheten med lite nya ögon, dels för att se möjligheter till utveckling, dels för att vara bättre rustad för förändringar. Vi kan ge dig stöd i att titta på verksamhetens styrkor och tillgångar, belysa eventuella svagheter och hot kopplade till förändringar i omvärlden, identifiera kärnverksamheten och arbeta med affärsmodeller. Tillsammans kan vi ta fram en plan för hur ditt företag kan vara långsiktigt hållbart utifrån de mål du sätter upp.

Var står du idag?

Gör en självskattning av hur hållbar, digital och exportmogen din verksamhet är. I appen Way2Go kan du svara på frågor kopplat till dessa områden som synliggör vad som är viktigt, vad du gör bra redan idag och vad du kan arbeta vidare med för att nå en långsiktigt hållbar utveckling för ditt företag.

Ladda ner appen till din smartphone genom att scanna QR-koden eller klicka på länken.

Mer information om Way2Go hittar du här

Animation av hållbarhet.

Hållbarhet – en självklarhet 

Att aktivt arbeta för en hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och ekonomiskt – är en förutsättning för att överhuvudtaget vara valbar hos framtidens resenärer. Hållbarhet kan upplevas som ett omfattande begrepp och det är fullt förståeligt att känna sig osäker på var man ska börja och vad man bör fokusera på.  För att underlätta för dig som företagare har vi samlat verktyg, tips och inspiration som kan hjälpa dig att prioritera och vara en del av arbetet mot en hållbar destination.

Jag vill veta mer om att arbeta hållbart!

En animation.

Rusta dig i en digital värld

Digitalisering kan underlätta din vardag väsentligt i ditt företagande. Med ett online-bokningssystem kan till exempel bekräftelser, betalning och underlag för bokföring hanteras per automatik, vilket ger dig mer tid till att utveckla din verksamhet och ge service till dina gäster på plats.

Jag vill arbeta mer digitalt!

Animation av internationalisering.

Gör dig redo för export

Är ditt mål – nu eller på sikt – att få internationella gäster? Vi ger dig insikter om olika marknader och målgrupper samt kunskap om vad som krävs för att ditt företag ska bli exportmoget. Då kan du göra rätt avvägningar och ta bra beslut i de olika faserna av din utvecklingsresa.

Jag vill nå ut i världen!

Få stöd och rådgivning

Som partner till Visit Dalarna kan du boka rådgivning med våra affärsutvecklare. Tillsammans tar vi fram en plan utifrån dina behov och ambitioner där Visit Dalarna eller våra samarbetspartners kan ge dig stöd inom de områden som du vill prioritera. Du får tillgång till kunskap om branschen, trender och efterfrågan samt konkreta verktyg, kunskapsseminarier, utbildning och inspiration som kan vara till hjälp under din utvecklingsresa.

Jag vill boka ett möte med en affärsutvecklare

Jag vill bli partner