Hur kan digitala försäljningskanaler och bokningssystem underlätta för besökaren och dig som företagare? Vilka möjligheter finns till merförsäljning via digitala kanaler?


Idag är steget från beslut till bokning kort. Gör det enkelt för kunden genom att ha relevant information och se till att vara bokningsbar på din egen webbsida. Det ger också möjlighet till merförsäljning vid bokningstillfället och att hantera hela affären digitalt kan ge dig tid över till annat. Om du dessutom syns i andra bokningskanaler ger det ännu fler möjligheter till affär. Visit Dalarna erbjuder online-bokningssystem och skräddarsydda utbildningar inom försäljning och värdskap till ett förmånligt pris.

Var står du idag?

Med hjälp av appen Way2Go kan du på egen hand göra en nulägesanalys inom områdena hållbarhet, digitalisering och internationalisering, som alla är viktiga områden att arbeta med när det kommer till försäljning och ekonomi. För dig kan det bli ett värdefullt underlag som synliggör vad som är viktigt, vad du gör bra redan idag och vad du kan arbeta vidare med.

Ladda ner appen till din smartphone genom att scanna QR-koden eller klicka på länken.

Mer information om Way2Go hittar du här

Animation av hållbarhet.

Sälj hållbart 

Har ni laddstolpar, använder restaurangen i möjligaste mån lokala råvaror, erbjuder du transfer från tågstationen – berätta det! Dagens resenärer gör fler hållbara val och vill göra rätt.  Därför är det viktigt att presentationen av ditt erbjudande speglar ditt arbete och engagemang. Om du dessutom har någon form av certifiering eller märkning är det en klar fördel.

Jag vill veta mer!

En animation.

Digitala bokningssystem

Med försäljning på egen hemsida och via andra bokningskanaler gör du det lätt för kunden när den är redo att boka. Vi erbjuder olika bokningssystem för olika typer av verksamheter till en rimlig kostnad och hjälper dig att anpassa systemet till dina behov. Om du redan h ar ett eget bokningssystem kan visitdalarna.se och andra bokningskanaler vara värdefulla skyltfönster och bidra till fler affärer. 

Jag vill sälja mer!

Animation av internationalisering.

Tryggt samarbete

Genom att samarbeta med researrangörer når du ut till nya kunder på ett effektivt och tryggt sätt. Genom samarbetet får du även tillgång till ökad kunskap som kan hjälpa dig att anpassa ditt erbjudande, möjlighet till en jämnare beläggning genom utökade säsonger och därigenom bättre lönsamhet för din verksamhet. Vi kan ge dig insikter och kunskap om vad det innebär och vad som krävs för framgångsrika samarbeten på en internationell marknad.

Jag vill göra fler internationella affärer!

Få stöd och rådgivning

Som partner till Visit Dalarna kan du boka rådgivning med våra affärsutvecklare. Tillsammans tar vi fram en plan utifrån dina behov och ambitioner där Visit Dalarna eller våra samarbetspartners kan ge dig stöd inom de områden som du vill prioritera. Du får tillgång till kunskap om branschen, trender och efterfrågan samt konkreta verktyg, kunskapsseminarier, utbildning och inspiration som kan vara till hjälp under din utvecklingsresa.

Jag vill boka ett möte med en affärsutvecklare

Jag vill bli partner