Cyklister på cykelleden Runn Runt.

God samverkan bakom Sveriges första regionala cykelled

Runn Runt är Sveriges första regionala cykelled. Klassificeringen är resultatet av god samverkan mellan Falu kommun, Borlänge kommun, Visit Dalarna och Trafikverket. Nu är förhoppningen att ännu fler ska upptäcka både miljöerna runt sjön och allt som finns att göra i närområdet.


Att cykla runt sjön Runn är i sig inget nytt. Själva rutten finns där, liksom naturen och kulturen som skapar mervärden. Däremot finns det numera nya röda skyltar som talar om att besökare cyklar på leden ”Runn Runt”.

– Det är den första regionala i hela Sverige, vilket är jätteroligt! Alla klassificerade cykelleder får ett nummer och vi har 200. Därför står det också 200 på skyltarna. Det känns fantastiskt roligt att vi fått den till Dalarna. Det har tagit ett bra tag och många att få till det här, så det känns fantastiskt att vi äntligen är i mål, säger Anna-Lena Söderlind, trafikplanerare på Falu kommun.

För att klassificeras som regional cykelled krävs att ett antal kriterier är uppfyllda, exempelvis trafiksäkerhet, trafikmiljö, hur enkelt det är att ta sig till och från leden samt hur attraktiv miljön runtomkring upplevs.

– Det har varit jättespännande att jobba med det här. För mig som jobbar med trafikplanering har det varit väldigt roligt att få samarbeta med både Borlänge kommun och Visit Dalarna. Visit Dalarna kom till exempel in med en helt annan kunskap kring besöksnäringen och dess betydelse. Jag har ju annars jobbat mer med de hårda värdena, som trafikfaror. Så det har varit roligt att få med alla kompetenser som gjort att vi lyckats till slut.

Förutom skyltarna som visar vägen och markerar själva leden har de även tagit fram informationstavlor som sitter på ett antal platser, med kartor över rutten. Där informeras det även om saker att se och göra längs vägen – allt för att cyklisterna även ska ta del av den lokala besöksnäringen.

Samma led – ny sammanhållen paketering

När arbetsgruppen varit ute på besök hos aktörer längs vägen har det ibland uppstått frågetecken kring om det är några nya vägsträckor det handlar om. Så är inte fallet.

– Vissa markägare har varit fundersamma kring om vi vill göra något ”fysiskt”, att de måste ge upp mark eller så. Men leden ser ut precis som tidigare. Det själva skyltningen som är ny och att vi försöker få ihop en sammanhållen marknadsföring och det kommer göras en inventering varje år inför öppning för att se om det behöver fixas något med drift och underhåll. Helt enkelt se till så att leden håller en viss nivå, säger Anna-Lena.

Nu är det alltså dags för cyklisterna att trampa ut längs den nya regionala cykelleden. Anna-Lena kan därmed både njuta över att Dalarna har en ny riktigt fin cykelled och ett gott samarbete med regionala partners.

– Samarbetet mellan kommunerna och Visit Dalarna och även Trafikverket har varit väldigt lyckosamt. Det är roligt att få göra något tillsammans runt själva sjön. Den är något så fantastiskt fint som vi har gemensamt i både Falun och Borlänges kommuner, så jag hoppas att ännu fler får upptäcka det nu.