Vandringsled med skyltar

Vandring – världens mest efterfrågade reseanledning

Vandringstraditionen är stor, inte minst i Dalarna där vi visserligen har många fina vandringsleder men som också kan vara överraskande svåra att både hitta till, inom och från för den som inte är lokalt bevandrad. Så är det på många platser i Sverige och därför har vi sedan 2019 arbetat med att ta fram Nationellt ramverk för vandringsleder med syfte att utveckla kvalitetssäkrade, attraktiva och hållbara vandringsleder för boende och besökare.

Med ramverket som utgångpunkt fortsätter nu arbetet med kriterierna ”Organisering” och ”Fysisk led”. Dessa är grundläggande för övriga kriterier i ramverket: upplevelse, service och kommunikation.

Organiseringen sker i nationell samverkan och med regional och lokal samordning för ledutvecklingen i Dalarna, där Visit Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna är ansvariga. Syftet är att uppnå en långsiktigt hållbar och kvalitetssäkrad ledinfrastruktur som gynnar friluftsliv, hälsa och utveckling av attraktiva platser. Det innebär mer konkret att strukturera arbetet inom Hiking Dalarna (tidigare Vandringslyftet) med Nationellt ramverk för vandringsleder som verktyg. Hiking Dalarna är nätverket för kommuner, föreningar, organisationer, företag och destinationer som arbetar med ledutveckling. Hiking Dalarna är även det varumärke som står för kvalitetssäkrade, hållbara leder och som vi kommunicerar till besökare.

Visit Dalarna driver även ett projekt i två delar, ”Investera i leder på landsbygden”, för utveckling av vandrings- och cykelleder i Dalarna med fokus på den fysiska leden, där organisering och samverkan är en förutsättning. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Tillväxtverket.

För mer information om samordningsuppdraget

Läs mer om Nationellt ramverk för vandringsleder

Kontakt: Johan Engström, affärsutveckling outdoor
johan.engstrom@visitdalarna.se