Företag och researrangörer samlade vid Visit Dalarnas säljevent i Storbritannien.

Lyckat säljevent i London

Tillsammans med nio företag från Dalarna arrangerade Visit Dalarna förra veckan ett lyckat säljevent i London, där tolv representanter från nio framstående brittiska researrangörer deltog. Målet var att öka kännedomen om och att få brittiska researrangörer att paketera resor till Dalarna.

- Det här var utan tvekan ett av de bästa och mest effektiva reseeventen som jag deltagit på. Otroligt bra när vi kommer samman och kan arbeta så effektivt tillsammans, då ger det snabba resultat. En deltagande researrangör har redan valt att ta in en produkt från Dalarna i sin katalog, berättar Andreas Hermansson, affärsutvecklare inom outdoor på Visit Dalarna.

Mike Lind som driver Hello Sunnanhed var en av deltagarna från Dalarna:
- Detta är vår mest tongivande satsning. Utan att kroka arm med Visit Dalarna i London hade troligtvis denna satsning dröjt 1-2 år. Nu är vi redan ”in business” på en internationell arena.

Scandinavian Summer i fokus

Visit Dalarna har i sitt strategiska arbete valt att prioritera ett antal reseanledningar för nå ut med ett tydligare erbjudande till de marknader och målgrupper som är intressanta för Dalarna. Ett gediget förarbete har genomförts där man tittat på bland annat kännedom, mognadsgrad hos företag och var det finns en tydlig möjlighet till tillväxt.

Eventet i London var en del av satsningen inom reseanledningen Scandinavian Summer där 22 exportmogna företag i Dalarna har valt att ansluta sig till arbetet.

- Det finns ett stort intresse från internationella besökare att uppleva skandinavisk sommar – det som för oss kan vara självklart men för andra något väldigt exotiskt. Med bilden av ljusa sommarnätter, natursköna landskap och unika kulturupplevelser vill vi locka internationella besökare, säger Elin Alsiok, affärsutvecklare inom kultur hos Visit Dalarna.

Eventets höjdpunkter

Eventet inleddes med en kort presentation av Dalarna som region, vad som finns att uppleva och hur man på ett hållbart sätt kan resa hit. Därefter följde korta, intensiva möten där varje företag från Dalarna fick chansen att presentera sig för sju researrangörer vardera.

Speed dating och Swedish Fika

Under pausen bjöds det på en riklig fikabuffé med lokala delikatesser från Dalarna, vilket blev mycket uppskattat av deltagarna. För att ytterligare fördjupa kunskapen om Dalarna fick varje researrangör en goodiebag med bland annat engelsk litteratur om Carl Larsson och Världsarvet Falun, en burk Falu Rödfärg, knäckebröd och snidade träkåsor.

Värdefull kunskap om den brittiska marknaden

Utöver själva säljeventet besökte de deltagande företagen Visit Swedens huvudkontor i London. Där fick de en omfattande föreläsning om den brittiska marknaden, aktuella trender och behov. Företagen fick också möta en representant från Svenska Handelskammaren i London och ta del av insikter och reflektioner som kan vara värdefulla för framtida affärsrelationer med den brittiska marknaden.

Stärkta relationer

Eventet i London är ett tydligt exempel på hur noggrant förberedda och väl genomförda insatser kan bidra till att stärka Dalarnas position på den internationella marknaden och samtidigt skapa förutsättningar för ökad samverkan, tillväxt och utveckling inom den lokala turistnäringen.

- Det är intressant att se hur starkt Dalarna står sig som destination och vilka fantastiska upplevelser som finns att ta del utav. Det brinnande engagemang och höga nivå som vi levererar kommer ge eko internationellt, reflekterar Tommy Halvarsson från Idre Fjäll. 

Nu pågår ett intensivt arbete med uppföljning av de kontakter som etablerades under eventet. I juni och september arrangeras så kallade FAM-trips för researrangörer där de ges möjlighet att besöka och uppleva Dalarna på plats och som förhoppningsvis ska bidra till framtida samarbeten.

- Vi känner oss mycket nöjda med den respons som researrangörerna visade både på plats och i efterföljande mail. Ett flertal av arrangörerna har återkopplat till oss att de upplever Dalarna som en het marknad och de ser många möjligheter att locka sina kunder att boka nästa resa till Dalarna, avslutar Elin Alsiok.


Tips för dig som vill nå ut på en internationell marknad

  • Se över er webb, sociala mediekanaler och profilsida hos Visit Dalarna – visst är allt översatt till engelska?
  • Paketera tillsammans med andra och rekommendera varandra!
  • Läs på och lär om internationella samarbeten och vad som krävs.

Läs mer här om hur man kan nå ut på en internationell marknad

Som partner till Visit Dalarna har du möjlighet att ta del av vår kunskap och vårt stöd utifrån dina specifika behov och målsättningar. Vi planerar just nu för ännu en uppstart av Scandinavian Summer. Är du intresserad av att delta, ta kontakt med affärsutvecklaren i din kommun.

Kontaktuppgifter hittar du här.