Hage med ekar.

Hållbar tjänsteinnovation i besöksnäringen Dalarna

Dalarna är fantastiskt. Här finns ett rikt och varierat utbud av såväl natur- som kulturupplevelser och mängder av företag inom besöksnäringen. Nu satsar vi för att möta våra gästers allt högre krav på hållbara produkter och tjänster som har positiv påverkan på naturen och lokalsamhället. Visit Dalarna driver ett treårigt projekt kring hållbar besöksnäring där Region Dalarna och Tillväxtverket är medfinansiärer.


Vad händer i projektet?

 1. Inventering av kommunernas hållbarhetsarbete
  Hur kan Dalarnas kommuner bidra till en hållbar besöksnäring? Vi genomför rundabords-samtal i samtliga Dalarnas kommuner. Samtalen blir unika tillfällen för kommuner, företag och föreningar inom besöksnäringen att mötas. Utgångspunkten i samtalen är organisationen The Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier för hållbara destinationer.
   
 2. Kompetensutveckling för företag
  Utvalda företag i länet erbjuds en kostnadsfri analys av sitt hållbarhetsarbete. Utifrån resultatet kan företagen prioritera nästa steg i sitt hållbarhetsarbete, få nya idéer till sin marknadsföring eller gå vidare för att fortsätta arbeta mot en hållbarhetscertifiering.
   
 3. Nya affärsmodeller för skötsel av leder
  En specifik del av projektet handlar om en hållbar utveckling av naturturism. Det gör vi genom att hitta nya affärsmodeller för hur företag och organisationer kan medfinansiera driften av leder, exempelvis för vandring och cykling. Arbetet sker i samarbete med Center for Tourism and Leisure (CeTLer) vid Högskolan Dalarna.

Målgrupper

Arbetet involverar aktörer, föreningar och företag inom besöksnäringen liksom utbildningsinstitutioner och offentliga organisationer i Dalarna.

Övergripande mål

Det övergripande målet är att utveckla besöksnäringen i Dalarna genom att höja kompetensen hos länets aktörer inom hållbarhetsområdets alla delar – såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt.

Projektet knyter väl an till Dalarnas besöksnäringsstrategi 2030. I den är målsättningen att: Dalarna ska vara Norra Europas ledande och mest attraktiva besöksdestination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelse året runt.

Ta gärna del av vår hållbarhetspolicy, den finns på svenska och på engelska:

Projektperiod: 2018-06-01 till 2023-10-31

Visit Dalarnas Hållbarhetspolicy

Visit Dalarna Sustainability Policy

Kontaktperson:
Lotta Magnusson
lotta.magnusson@visitdalarna.se

Finansiärer: Projektet finansieras av Region Dalarna och Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Region Dalarna och EU-logga.