Dalarna mot en hållbar destination

Mot en hållbar destination

Hur kan besöksnäringen bidra till att fler vill leva, verka och bo i Dalarna? Hur skapar vi en attraktiv region för de kompetenser som efterfrågas och hur säkrar vi en hållbar besöksnäring på lång sikt? Hur stärker vi infrastruktur och vad kan politiker, forskning, näring, kommuner och regioner samt enskilda bidra med?

På Up to Date den 26 oktober presenteras ”Färdplan för Dalarna som en hållbar destination 2023-2030” med de prioriterade områden som vi just nu ser är viktiga att arbeta med. Planen har arbetats fram av Visit Dalarna men för att lyckas behöver många hjälpas åt på denna resa, både inom det privata och offentliga för att ge företag och föreningar i besöksnäringen bättre förutsättningar inom främst infrastruktur, energiförsörjning, kompetensförsörjning och hållbara transporter.

Din insats som företagare är viktig! Eftersom hållbarhet är ett omfattande begrepp kan det vara svårt att veta var man som företagare ska börja. Därför har vi tagit fram en klickbar presentation med information om färdplanen samt inspiration och handfasta tips om hur du som företagare kan bidra till ett mer hållbart Dalarna. Vill du veta mer om hur vi kan ge dig stöd, kontakta affärsutvecklaren för ditt geografiska område.

Du hittar kontaktuppgifter här!

Klicka på bilden nedan så tar vi dig vidare och berättar om hur du kan bidra! (upplevs bäst på dator).

Det strategiska dokumentet hittar du här.

Färdplan

Kommunicera ditt hållbarhetsarbete

För att attrahera nya kunder är det viktigt att du, som en del i hela erbjudandet, berättar om ditt hållbarhetsarbete. Den medvetna resenären väljer upplevelser som utvecklar både sig själv som resenär, resmålet och företagen de besöker.

Tips och inspiration får du på det här webbinariet ”Så lyckas ni med er hållbarhetskommunikation”.

Se webbinariet här!

En verktygslåda med värdefulla tips för hållbarhetskommunikation finns på Visit Swedens kunskapsbank.


GSTC – ramverk för hållbar turism

I september 2023 anslöt sig Visit Dalarna som medlem i GSTC (Global Sustainability Tourism Council) som ansvarar bland annat för ett globalt ramverk när det gäller hållbar turism. Medlemskapet innebär ett kunskapsutbyte i ett globalt nätverk av aktörer inom turism, som till exempel destinationer, regioner och besöksnäring.

GSTC logo   Läs mer om GSTC här.