Kvinna i folkdräkt håller i mobiltelefon.

Utveckla digital kompetens i besöksnäringen i Dalarna

Med en snabb digital utveckling skapas nya behov och vanor hos resenärer och de digitala beteendena stärks. Resenären söker idag främst information i digitala kanaler, både innan och under sitt besök. För att möta upp dessa behov behöver både företagen i Dalarna och destinationsbolaget Visit Dalarna ständigt arbeta med sin digitala närvaro samt hitta nya sätt att ligga i framkant i den digitala världen.


Om projektet

Att använda digitala lösningar för kommunikation och försäljning är att ta ett strategiskt beslut som påverkar ett företags arbetsprocess och affärsmodeller. Små företag har låg kännedom om vad digitala lösningar kan ge för effekter och hur de kan öka affärsnyttan. Företagen har behov av att prioritera vad och vilka digitala lösningar de ska välja utifrån affärsnytta, köpbeteende hos deras målgrupp och den tid som företaget kan lägga. Projektet kommer att ge vägledning till företag i att hitta ”rätt” lösning på sina digitala utmaningar.

Visit Dalarna har tidigare tagit fram ett antal digitala verktyg i form av nuläges- och behovsanalyser samt digitala utbildningsseminarier för besöksnäringsföretagen. Projekt ger möjlighet att sammanföra dessa verktyg i en ny digital kunskapsplattform – en lätt tillgänglig och användarvänlig applikation för mobilen och i webbläsare på dator.

Projektet möjliggör också utveckling av ett sömlöst digitalt värdskap genom att visa upp besöksnäringsföretag och deras utbud på ett modernt, exklusivt och lustfyllt/lekfullt sätt dygnet runt, genom att använda en chattbot som en digital värd. Som ytterligare ett steg i det digitala värdskapet ser Visit Dalarna möjligheter i AI-baserade utbildningar inom området värdskap.

Målgrupper för projektet 

Företag inom besöksnäringen i Dalarna med behov av att utveckla sin kunskap i att använda digitala lösningar för kommunikation, marknadsföring och försäljning till slutkonsument. 

Besöksnäringsföretag som vill dra nytta av de nulägesanalyser, digitala seminarier samt personliga behovsanalyser som en samlad kunskapsplattform kan erbjuda.

Övergripande mål

Målet är att digitalisering ska skapa nya affärsmodeller, kommunikationer och försäljning av upplevelser i Dalarna som bidrar till nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen. 

Den digitala kunskapsplattformen fylls på och ger besöksnäringsföretagen större kunskap om hur både befintliga och morgondagens kunders köpbeteende ser ut. De får även kunskap om vilka plattformar deras erbjudande bör finnas på för att ge en mer träffsäker försäljning.

Det digitala värdskapet är utvecklat för att minska miljö- och klimatpåverkan, bland annat genom att besökaren kan planera sitt resande och innan ankomst få veta hur de kan röra sig mer effektivt mellan de olika besökspunkterna.

Projektperiod: 2022-04-01 till 2023-02-28

Finansiärer: Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Kontaktperson:
Lotta Magnusson, projektledare
lotta.magnusson@visitdalarna.se

 

Logotyp Tillväxtverket.       Logotyp Region Dalarna.