Par som vandrar längs en led.

Regional utveckling av ledturism i Dalarna – RualiD

Sveriges natur är en allt viktigare reseanledning. Aldrig tidigare har intresset att besöka den svenska naturen varit större än nu. Förändrade semesterbeteenden och intresset från utländska besökares att ta del av den svenska naturen har ökat de senaste åren. Nu har detta intresse ökat rejält som följd av den rådande coronapandemin.


Tillgängligheten till naturen är dock avhängigt att det finns ett system av hållbara kvalitetssäkrade leder för vandring och cykel. För att företagen skall kunna utveckla natur- och kulturbaserade produkter behövs ett fungerade offentligt aktörssystem som i hög grad handlar om att upprätthålla en turistisk infrastruktur som bas. Leder för vandring och cykel är en investering för hållbar turism, lokal attraktionskraft och landsbygdsutveckling.

Om projektet

Det här projektet skall stödja det regionala arbetet med utveckling av hållbara kvalitetssäkrade vandringsleder som kan erbjudas nationell och internationella turister genom att: 

  • Driva på och utveckla det regionala nätverket Vandringslyftet Dalarna.
  • Stödja och driva på en fortsatt digitalisering av de kvalitetssäkrade lederna.
  • Utbilda ledförvaltarna i anläggning och förvaltning av kvalitetssäkrade och hållbara leder.
  • Utgöra den regionala länken till det nationella arbete som just nu pågår i projektet Nationellt ramverk för vandringsleder.
  • Kompetenshöja Dalarnas besöksnäringsföretag genom värdskapscertifiering ”Hikers & Bikers Welcome”.
  • Ta fram masterplaner för cykelområden inom Biking Dalarna för att skapa samsyn och en utvecklingsplan för både privata och offentliga aktörer.

Målgrupper för projektet 

Företag som är aktiva inom naturturism samt organisationer, ekonomiska och ideella föreningar inom naturturism.

Övergripande mål

Projektmålet är att företag som är verksamma inom naturturism ges kunskap och verktyg för att kunna ta fram erbjudanden som matchar efterfrågan på natur- och kulturbaserade upplevelser, samt att få till ett fungerade offentligt aktörssystem för att upprätthålla en turistisk infrastruktur som bas för produktutvecklingen.

Projektperiod: 2020-10-01 till 2023-04-30

Kontaktperson:
Johan Engström, projektledare
johan.engstrom@visitdalarna.se

Finansiärer: Projektet finansieras av Region Dalarna och Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logotyper Region Dalarna och EU:s regionala utvecklingsfond.