Tjej som cyklar på Vasaloppsleden.

Nya hållbara produktområden i Dalarna

Destinationsbolaget Visit Dalarnas roll är att hjälpa företagen att få de bästa förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet och det gör vi på flera olika sätt. Genom att hjälpa företagen utveckla nya produkter och att skapa samarbeten dem emellan bidrar vi med att höja affärsmässigheten och lönsamheten.


Om projektet

Syftet med detta projekt är att på ett systematiskt sätt arbeta med produktutveckling av natur- och kulturprodukter inom besöksnäringen i Dalarna. Projektet bidrar till att stimulera tillväxten hos företagen i regionen, mätt i gästnätter och omsättning. Företagen får en ökad lönsamhet och som en följd av detta bör sysselsättningen öka.

Projektet avser att ta fram nya produktområden och skapa nätverk mellan deltagande aktörer enligt den modell som togs fram under HPU-projektet. Med tanke på den korta genomförandetiden tror vi det är rimligt få fram två nya produktområden. Samtidigt som vi använder modellen från HPU-projektet kommer vi att testa och finslipa modellen i sig. 

Målgrupper för projektet 

Arbetet riktar sig primärt till entreprenörer/företag, organisationer/föreningar inom besöksnäringen i Dalarna som vill arbeta med att utveckla och/eller vidareutveckla sina produkter inom fiske och golf i samverkan med andra. 

Övergripande mål

Att Dalarna på sikt skall öka sin årliga tillväxt inom besöksnäringen. Att Dalarna är av de ledande i naturturismdestinationerna i Sverige genom projektets förväntade resultat som genererar fler besökare som stannar längre, konsumerar mer och därmed bidrar till en ökad tillväxt för Dalarna. 

Projektet ska bidra till att entreprenörer och företagen inom besöksnäring kan överleva de negativa effekterna av Coronapandemin och att de, när turismen kommer igång igen, är stärkta i sitt företagande genom produktomställning/utveckling och möjlighet att i samverkan med andra aktörer stå starkare. 

Projektperiod: 2021-03-30 till 2022-04-30

Finansiärer: Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Kontaktperson:
Lotta Magnusson, projektledare
lotta.magnusson@visitdalarna.se

Logotyp Tillväxtverket.