Vandringskängor.

Investera i leder i Dalarnas landsbygd

Besökstrycket på Dalarna är högt och behovet att säkerställa en hållbar utveckling för natur-och kulturturismen och lokalbefolkningen är därför stort. Dalarnas många olika destinationer och lokalsamhällen ringar in behovet av en kvalitetssäkrad utveckling av regionens vandringsleder.


Sveriges natur är en allt viktigare reseanledning. Aldrig tidigare har intresset att besöka den svenska naturen varit större än nu. Förändrade semesterbeteenden och intresset från både inhemska och utländska besökares att ta del av den svenska naturen har ökat de senaste åren, speciellt som en följd av den rådande coronapandemin. 

Dalarna är Sveriges fjärde största besöksdestination efter storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, och sett till leisure turismen med sannolikhet den största och därmed nummer ett av regioner där natur-och kulturturismen är själva basen i utvecklingen för besöksnäring. 

Detta gör att besökstrycket på Dalarna är i jämförelse relativt högt och behovet att säkerställa en hållbar utveckling för natur-och kulturturismen och lokalbefolkningen är därför stort. Nyttan av en hållbar utveckling kopplat till Dalarna är väldigt tydligt, där Dalarnas många olika destinationer och lokalsamhällen samtliga ringar in behovet av en kvalitetssäkrad ledutveckling.

Om projektet

Syftet med projektet är att investeringen i den turistiska ledinfrastrukturen ska skapa kvalitetssäkrade, trygga och attraktiva vandrings-och mtb-cykelleder som möter besökares och boendes behov och förväntningar. Ledinfrastrukturen i sin tur ska ge entreprenörer en möjlighet att produktutveckla attraktiva natur-och kulturupplevelser. Investeringen blir en motor för en hållbar utveckling för lokalsamhället.

Arbetet med ledinfrastrukturen ska ske utifrån Ramverket för Nationella leder med fokus på fysisk led vilket i praktiken innebär skyltning samt anläggning av broar, slogbodar, rastplatser och spångar.

Övergripande mål

Målet är att våra prioriterade vandringsleder anläggs och/eller får en upprustning till den kvalitet som Ramverket för Nationella leder beskriver samt att mtb-cykelleder håller den kvalitet som Biking Dalarnas ramverk beskriver. Målsättningen är att Dalarna ska vara en Sverigeledande destination inom hållbar vandrings- och mtb-cykelturism.

Partners i projektet 

Projektet genomförs i samarbete med 14 partners i form av föreningar, företag och kommuner som ansvarar för drift och underhåll av leder. Dessa partners är:

 • Siljansnäs roddarklubb
 • Grövelsjön Turistförening 
 • Destination Sälenfjällen AB 
 • Fjätervålen AB 
 • Grönklittsgruppen 
 • Experience Säfsen AB 
 • Vasaloppet AB 
 • Falu kommun 
 • Leksands kommun 
 • Mora kommun 
 • Orsa kommun 
 • Rättviks kommun 
 • Smedjebackens kommun 

Övriga intressenter 

 • Entreprenörer/företagare vars erbjudande till slutkund, det vill säga besökare, helt eller delvis inkluderar vandring eller cykling.
 • Lokalsamhället där ledinvesteringarna kommer invånarna till nytta kopplat till friluftsliv och folkhälsa.

Projektperiod: 2022-10-05 till 2024-10-31

Kontaktperson:
Johan Engström, projektledare
johan.engstrom@visitdalarna.se

Finansiärer: Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotyp för Europeiska jordbruksfonden.