Kvinna i folkdräkt håller i mobiltelefon.

Gamification steg II

Gamifiering tar digitaliseringen vidare till nästa nivå, där besökaren förutsätter att allt ska ske enkelt och med en direkt återkoppling på sina beslut. Om det också är roligt och lärorikt kan vi ta upplevelsen till en annan dimension.


Om projektet

Definitionen på Gamification är användandet av spelelement inom verksamheter som traditionellt inte förknippas med spelande. Genom spelmekanismer som belöning, snabb återkoppling, enkelt och roligt, vill vi öka besökarens engagemang och intresse, innan, under och efter ett besök i Dalarna.

Flera undersökningar och trendrapporter pekar på att besökare vill interagera och själv vara med och skapa sin upplevelse. Och att upplevelsen kan vara en blandning av fysiska och digitala miljöer. Idag finns det inga färdiga system för att använda gamifiering av produkter och tjänster inom besöksnäringen. Det är det som projektets IT-plattform ska leverera.

Genom IT-plattformen i Gamification of Dalarna utvecklas en teknisk lösning, ett upplevelsesystem, för att använda till att förmera en upplevelse – före, under och efter ett fysiskt besök. Teknikerna skapar möjlighet till förhöjda upplevelser genom att addera information, stimulera fler sinnen och släppa besökare närmare miljöer och föremål än vad som är möjligt i verkligheten, eller rent av uppleva platser som inte går att besöka fysiskt. Det kan också handla om att besöka platser där det är begränsad tillgänglighet.

Målgrupper för projektet

Arbetet riktar sig primärt till företag inom besöksnäring och spelindustri; organisationer, ekonomiska och ideella föreningar inom besöksnäringen samt myndigheter, verk och andra aktörer med tillgång till API:er.

Fokus för rekrytering av deltagare i projektet kommer att vara företag som har uppnått en viss digital mognad. Detta för att det måste finnas en viss förförståelse för vad gamifieringen kan innebära.

Övergripande mål

Det övergripande målet är att skapa de bästa förutsättningar för aktörer att utforma innovativa upplevelser som bygger på delaktighet och leder till fysiska besök men också nya innovativa virtuella besök.

Målet är att utveckla och tillgängliggöra ett enkelt system som kan stärka besöksnäringsföretagen i Dalarna och för dessa möjliggöra att skapa innovativa upplevelser med hjälp av gamifiering. Det ska inte vara svårare än att kunna använda en smart telefon. Vi vill även se till att många av våra företag når en avancerad form av digital transformation med hjälp av Gamifieringsprocesser.

Projektperiod: 2020-04-01 till 2023-04-30

Kontaktperson:
Lotta Magnusson, projektledare
lotta.magnusson@visitdalarna.se

Finansiärer: Projektet finansieras av Region Dalarna och Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 Region Dalarna och EU-logga.