En kvinna som sitter med sin laptop bredvid en kamin.

Digitaliseringstrappan – digitalisering av besöksnäringen i Dalarna

Med en snabb digital utveckling skapas nya behov och vanor hos resenärer och de digitala beteendena stärks. Resenären söker idag främst information i digitala kanaler, både innan och under sitt besök. För att möta upp dessa behov behöver företagen i Dalarna ständigt arbeta med sin digitala närvaro samt hitta nya sätt att ligga i framkant i den digitala världen.


Om projektet

Vilka effekter kan digitala lösningar ge, och hur kan de öka affärsnyttan? Att använda digitala lösningar är att ta ett strategiskt beslut som påverkar företages arbetsprocess och affärsmodeller. Företag har behov av att prioritera på vad och vilka digitala lösningar de ska välja utifrån affärsnytta, köpbeteende hos deras målgrupp och den tid som företaget kan lägga.  
 
Projektet kommer att arbeta med att skapa förståelse för varför en digital transformation är viktig och ge företag handfast hjälp för implementering av digitala verktyg. 

Målgrupper för projektet

Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Dalarna med behov av att utveckla sin kunskap i att använda digitala lösningar för kommunikation, marknadsföring och försäljning till slutkonsument samt administrera sina produkter och sin verksamhet på ett effektivt sätt. 
 
I tillägg vänder vi oss även till små och medelstora företag inom besöksnäringen som har uppnått en tillräcklig digital mognadsnivå för att kunna ta steget in i att ta fram egna applikationslösningar för sina kunder. 

Aktiviteterna i projektet kommer att anpassas utifrån vilken kunskapsnivå företaget befinner sig i gällande digital mognad.

Mål med projektet

Projektets mål är att stärka konkurrenskraften och driva digital omställning för små- och medelstora företag genom att förmedla insikter om varför en digital transformation behövs. 

Gapet mellan erbjudande och resenärens förväntningar minskar genom att företagen har större kunskap om hur både befintlig kund och morgondagens kunds köpbeteende är samt att de vet vilka plattformar deras erbjudanden ska finnas på för att ge en bättre, mer träffsäker försäljning. 

Företagen ska använda sig av digitala verktyg, som är anpassade för deras verksamhet, för att både informera, kommunicera, boka, sälja och administrera sina produkter och sin verksamhet för att uppnå affärsnytta på ett effektivt sätt.

Projektperiod: 2023-04-01—2026-04-30

Kontaktpersoner:
Hampus Alneryd, Projektledare
hampus.alneryd@visitdalarna.se

Lotta Magnusson, Projektägare
lotta.magnusson@visitdalarna.se

Finansiärer: Projektet finansieras av Region Dalarna och Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logo med region dalarna och Europeiska unionen.