Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening (DBEF) samlar över 700 av regionens företag med koppling till besöksnäringen. Tillsammans gör vi skillnad och kan skapa stor genomslagskraft, både för Dalarna som helhet och för dig och din verksamhet.


Det är vi tillsammans som får Dalarnas besöksnäring att växa. Vi som jobbar i handeln, med mat och dryck, bland upplevelseföretag, på boendeanläggningar och andra aktörer runt om i länet. Genom tätt samarbete – inom föreningen och gentemot Visit Dalarna – kan vi säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningarna att fortsätta växa för att vi som företagare kan leva och verka där vi vill.

Som medlem i föreningen har du möjlighet att göra din röst hörd. Du har möjlighet att lyfta de frågor du vill att Visit Dalarna ska driva och prioritera. Du har möjlighet att säkerställa att utvecklingen av Dalarnas besöksnäring går hand i hand med de behov som vi i näringen har och möter varje dag i våra verkligheter. Att vara medlem ger både Dalarna och din verksamhet större genomslagskraft. Det skapar ett intresse och ett sug efter upplevelser i Dalarna.

Partnerlogo med en poi med en dalahäst i.

Du är väl medlem?

Som medlem i DBEF är du också partner till Visit Dalarna. Då har du möjlighet att ta del av hela alla de resurser och möjligheter som erbjuds, exempelvis att

 • Förfina din verksamhet och förstå din kund
 • Utveckla och anpassa ditt erbjudande
 • Sälja ditt erbjudande och sätta upp bokningssystem
 • Kommunicera i rätt kanaler

Här kan du läsa mer om partnerskapet och bli partner till Visit Dalarna.

Kontakta DBEF

DBEF är en plattform och en gemensam röst i arbetet med att utveckla Dalarnas besöksnäring. Föreningen säkerställer att Visit Dalarnas arbete utgår från näringens behov. Styrelsens uppdrag är att lyssna av näringen och att aktivt jobba med strategiarbetet i Visit Dalarna.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta föreningens styrelse: info@dalarnasbesoksnaring.se.

Styrelsen

 • Ordförande: Anna Björkman, Falu Gruva: anna.bjorkman@falugruva.se
 • Lotta Backlund, Green Owl Travel, Rättvik
 • Tomas Viker, Vansbrosimningen, Vansbro
 • Lars Svanerud, Nordryggen Adventure, Fjätervålen
 • Katrin Strandell, Mora Parken, Mora
 • Lena Marcusson, Grönklittsgruppen, Orsa
 • Anders Åkerberg, Kulinariet, Stora Skedvi
 • Sofie Andersson, Fjätervålen, Idre
 • Mats Reyier, Murboannas, Borlänge

Vår vision: Att överträffa förväntningar

DBEF arbetar mot visionen att besökare i Dalarna ska få minnen och upplevelser som överträffar deras förväntningar. Som medlem i föreningen och del av Dalarnas besöksnäring kan du vara en viktig del i resan dit.

En poi med en dalahäst.