Kock som dekorerar mat på tallrik.

Vem ska laga maten?

Kockbristen i Dalarna är akut och det krävs extraordinära insatser för att locka fler till Hotell och Restaurangbranschen i Dalarna!


Välkommen till en inspirerande eftermiddag med föreläsningar och workshops som syftar till att hitta lösningar på hur vi gemensamt kan arbeta framåt för att lösa bristen på kompetent personal inom hotell- och restaurang.

Vi vänder oss till företagare, branschföreträdare, främjarorganisationer, utbildningssamordnare och intressenter hos kommunerna. För program, se nedan.

När: Tisdag den 25 april, kl. 12-20 ca (inkl. lunch och middag). 
Var: Green Hotell i Tällberg.
Kostnad: 150 kr betalas på plats (inkluderar lunch och middag).
Specialpris för övernattning på Green Hotell: per person; enkelrum 850 kr, dubbelrum 650 kr.  Bokas direkt hos Green Hotell.

Anmäl dig här

* Anmälan måste ske senast den 20 april och anmälningen är bindande och kommer att faktureras vid frånvaro.

Arrangörer: Besöksnäringscollege Dalarna, Visit Dalarna, Martin & Servera


Program

12.00 – 13.00    Lunch
13.00 – 13.20    Fakta om läget i besöksnäringen
Hur akut är egentligen läget i Dalarna när det gäller kompetens och tillgänglig arbetskraft inom hotell-och restaurang?
Region Dalarna
13.20 – 14.10    Näringen behöver fler attraktiva arbetsgivare!
För att locka fler att arbeta i besöksnäringen, men också att stanna kvar under ett helt arbetsliv, behövs attraktiva arbetsplatser och arbetsgivare! 
•    Vad säger forskningen? CeTLeR Högskolan Dalarna
•    Inspiration från restaurangvärlden. Maggie Grundén DeWillup, Apetito Restaurang Sälen
•    Attraktiva arbetsplatser ur ett generation Z perspektiv. Arbetsmarknadskunskap Dalarna 
14.10 – 14.25    Paus
14.25 – 15.10    Kompetens och utbildning
Det behövs nya och kreativa lösningar för att säkra nyrekrytering och välutbildade medarbetare.
•    Kvalitetssäkring av gymnasieutbildningar. Heinz Glöckler, Visita 
•    Nya grepp – exempel från Lisebergs kockskola. Robert Hagsten rektor Lisebergs Akademi
15.10 – 15.40     Kaffe
15.40 – 16.30    Hur går vi vidare? Workshops för att arbeta framåt mot önskat läge
16.30 – 17.00    Sammanfattning av Workshops samt konkretisering
17.00 – 17.30    Mingel 
17.30 – 18.15    ”Framtidens mat – nya kompetenser för framtidens kockar”
Inspiration och underhållning om framtidens mat och måltidsutveckling. Mattias Larsson, Modern Gastronomi 
18.30 – 20.00    Middag Martin & Servera bjuder på middag
20.00                 Avslutning