Bild på en poi.

Nu kan företag söka elstöd

Skatteverket har nu öppnat sin tjänst för ansökan om elstöd för företag som har uttagspunkt i elområde 3 där större delen av Dalarna ingår. Sista dagen att ansöka är den 25 september men målsättningen är att ansökningar ska behandlas och stöd utbetalas löpande.


Som företag räknas exempelvis enskilda näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag och föreningar. Företag som är i intressegemenskap (till exempel en koncern) och vill söka elstöd måste lämna in sina ansökningar gemensamt. Om företaget är verksamt inom primärproduktion av jordbruksprodukter eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna finns särskilda begränsningar av stödet.

Stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas utifrån elförbrukningen 1 oktober 2021-30 september 2022. Som mest kan ett företag i elområde 3 få 50 öre per förbrukad kilowattimme och högst 20 miljoner kronor. Hur stort elstödet blir påverkas även av vissa andra statliga stöd.

Länk till Skatteverkets sida om elstödet
Länk till karta för nätområden på Svenska Kraftnät

Källa: skatteverket.se, natomraden.se