Visit Dalarna är Dalarnas gemensamma bolag för destinationsutveckling. Vi ägs av Dalarnas 15 kommuner gemensamt genom Utveckling i Dalarna Holding AB. Vi har också en nära koppling till besöksnäringen genom samverkansavtalet med Dalarnas besöksnäring ekonomisk förening (DBEF), som har närmare 700 företag inom besöksnäringen som medlemmar.  


Visit Dalarna ansvarar för både den strategiska samordningen på regional nivå och genom affärsutvecklare i respektive kommun även för den lokala samordningen av besöksnäringens aktörer. Den regionala strategin omsätts i Visit Dalarna till en affärsplan som beskriver vilka delar av strategin som organisationen driver och på vilket sätt detta ska ske.  

Visit Dalarna ska:

  • säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas i Dalarna
  • utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna
  • vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i vår Vision och Strategi för besöksnäringen i Dalarna
En kvinna som sitter vid ett outdoor camp.

Vårt uppdrag är att ge besöksnäringen de bästa förutsättningarna för att fortsätta växa och utvecklas i Dalarna. Den ledande och samordnande kraften.

Med företagen i fokus

Besöksnäringen i Dalarna består av en stor mängd aktörer – offentliga, privata och ideella – som tillsammans skapar reseanledningar och förutsättningar för attraktions- och konkurrenskraft. Vår förmåga att få dessa aktörer att gå åt samma håll är avgörande för att skapa den ledande och mest attraktiva destinationen. 

Med det sagt. Det är i besöksnäringsföretagen som tillväxt och sysselsättning skapas, genom den drivkraft och det entreprenörskap som har tagit oss till den starka position vi har idag. Besöksnäringen med sina företag och företagare är därför också de viktigaste aktörerna i vårt arbete. Därför är de strategiska utvecklingsområdena och övergripande fokusområdena i vår strategi identifierade av näringen och för att näringen ska ha förutsättningar att växa. Med den centrala rollen följer möjligheter, men också ett ansvar att engagera sig i destinationsutvecklingen.  

Två personer som sitter vid ett bord och kollar på en laptop.

Hej företagare!

Du som företagare inom Dalarnas besöksnäring är vårt primära fokus. Det är för dig vi utvecklar våra erbjudanden inom:

  • Beslutsunderlag
  • Affärs- och kompetensutveckling
  • Produktutveckling
  • Marknadskommunikation

Här kan du läsa mer om vad vi kan göra för dig